ย่งยู่กี่113 ดอทคอม –บริการร้านค้าออนไลน์ผ่านบนเว็บไซต์ https://Yongyukee113.com website.

อัพเดทล่าสุด 20/7/2017

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ เพื่อเป็นการควบคุมดูแลการใช้งานเว็บไซต์ Yongyukee113.com ของท่านและความสัมพันธ์ของท่านกับเว็บไซต์ https://Yongyukee113.com (Yong Yu Kee หรือ ‘เรา’ ในที่นี้) โปรดอ่านอย่างระมัดระวังเนื่องจากข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ส่งผลถึงสิทธิและความรับผิดชอบภายใต้กฎหมายของท่าน หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าว และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดอย่าลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ Yongyukee113.com โปรดทราบว่าการให้บริการใดๆ ก็ตามในเว็บไซต์ Yongyukee113.com นั้น ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ในฐานะผู้ใช้งานที่ได้รับมอบอำนาจแล้วเท่านั้น

การลงทะเบียน

เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อใช้งานเว็บไซต์ Yongyukee113.com ระบบจะขอให้ท่านสร้างพาสเวิร์ดขึ้นมา ท่านจะต้องเก็บพาสเวิร์ดดังกล่าวไว้เป็นความลับและห้ามมิให้เปิดเผยหรือแบ่งปันกับผู้ใด ท่านจะต้องรับผิดชอบกิจกรรมหรือรายการสั่งซื้อใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นหรือส่งให้กับเราภายใต้พาสเวิร์ดของท่าน หากท่านทราบหรือสงสัยว่ามีผู้อื่นรู้พาสเวิร์ดของท่าน โปรดแจ้งให้เราทราบโดยติดต่อผ่านทางส่วนบริการลูกค้าในทันที

เว็บไซต์ภายนอก

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของเว็บไซต์ Yongyukee113.com เราจึงรวบรวมลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เว็บไซต์ Yongyukee113.com ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาในอินเตอร์เน็ตหรือหน้า World Wide Web ใดๆ ที่อยู่ภายนอกเว็บไซต์ Yongyukee113.com

กรุณาตรวจสอบอย่างรอบคอบนโยบายของบุคคลที่สามและการปฏิบัติและให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจพวกเขาก่อนที่ท่านจะมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมใด ๆ

การสิ้นสุด

ท่านต้องปฏิบัติตามและยึดเอาเงื่อนไขในการให้บริการทั้งหมดนี้เป็นสำคัญเมื่อท่านเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของYongyukee113.com และ/หรือเมื่อท่านทำการลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกหรือระหว่างการดำเนินการซื้อของท่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการทั้งหมดนี้ หรือ แม้เพียงข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม ทาง Yongyukee113.com อาจจะมีการปรับเปลี่ยน แก้ไขหรือตัดออกโดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆที่เกี่ยวข้องกับ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า การปฏิเสธความรับผิดชอบ การอ้างสิทธิ ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ การชดเชย กฎหมายที่นำมาบังคับใช้ การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ จะยังคงมีผลอยู่อย่างสมบูรณ์ถึงแม้จะมีการยกเลิกหรือ สิ้นสุดส่วนใดส่วนหนึ่งไปก็ตามที

กฎหมายที่ใช้บังคับสัญญา 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และสัญญาใดๆ(และภาระผูกพันที่ไม่ใช่ทางสัญญาที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้หรือสัญญาดังกล่าว) จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ทั้งท่านและเรายอมรับต่อเขตอำนาจของศาลในประเทศไทย การติดต่อสื่อสาร การโต้ตอบ และการติดต่อระหว่างเราจะต้องทำขึ้น

การแก้ไขเพิ่มเติม

 เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ณ เวลาใดก็ได้ ข้อแก้ไขเพิ่มเติมต่อเงื่อนไขเหล่านี้จะประกาศไว้ในเว็บไซต์ก่อนทำการ 30วัน  อย่างไรก็ตาม การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปจะถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไขใหม่ เมื่อท่านยื่นคำสั่งซื้อกับเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงว่าท่านกระทำการดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ที่เป็นปัจจุบันขณะนั้น ณ วันที่ที่ท่านส่งคำสั่งซื้อของท่าน ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องทบทวนเงื่อนไขล่าสุดทุกครั้งที่ท่านส่งคำสั่งซื้อ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไข กรุณาระงับใช้การบริการในเว็บไซต์นี้

ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไข กรุณาติดต่อเรา

Return and Refund Policy

Last updated: February 26, 2021

Thank you for shopping at YYK Shop.

If, for any reason, You are not completely satisfied with a purchase We invite You to review our policy on refunds and returns. This Return and Refund Policy has been created with the help of the Return and Refund Policy Generator.

The following terms are applicable for any products that You purchased with Us.

Interpretation and Definitions

Interpretation

The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following conditions. The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they appear in singular or in plural.

Definitions

For the purposes of this Return and Refund Policy:

 • Company (referred to as either "the Company", "We", "Us" or "Our" in this Agreement) refers to YYK Shop.

 • Goods refer to the items offered for sale on the Service.

 • Orders mean a request by You to purchase Goods from Us.

 • Service refers to the Website.

 • Website refers to YYK Shop, accessible from https://www.yongyukee113.com/

 • You means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.

Your Order Cancellation Rights

You are entitled to cancel Your Order within 7 days without giving any reason for doing so.

The deadline for cancelling an Order is 7 days from the date on which You received the Goods or on which a third party you have appointed, who is not the carrier, takes possession of the product delivered.

In order to exercise Your right of cancellation, You must inform Us of your decision by means of a clear statement. You can inform us of your decision by:

We will reimburse You no later than 14 days from the day on which We receive the returned Goods. We will use the same means of payment as You used for the Order, and You will not incur any fees for such reimbursement.

Conditions for Returns

In order for the Goods to be eligible for a return, please make sure that:

 • The Goods were purchased in the last 7 days
 • The Goods are in the original packaging

The following Goods cannot be returned:

 • The supply of Goods made to Your specifications or clearly personalized.
 • The supply of Goods which according to their nature are not suitable to be returned, deteriorate rapidly or where the date of expiry is over.
 • The supply of Goods which are not suitable for return due to health protection or hygiene reasons and were unsealed after delivery.
 • The supply of Goods which are, after delivery, according to their nature, inseparably mixed with other items.

We reserve the right to refuse returns of any merchandise that does not meet the above return conditions in our sole discretion.

Only regular priced Goods may be refunded. Unfortunately, Goods on sale cannot be refunded. This exclusion may not apply to You if it is not permitted by applicable law.

Returning Goods

You are responsible for the cost and risk of returning the Goods to Us. You should send the Goods at the following address:

YYK Shop
115/2 Moo4, Ngiu Rai
Nakhon Chai Si District
73120 Nakhon Pathom
Thailand

We cannot be held responsible for Goods damaged or lost in return shipment. Therefore, We recommend an insured and trackable mail service. We are unable to issue a refund without actual receipt of the Goods or proof of received return delivery.

Gifts

If the Goods were marked as a gift when purchased and then shipped directly to you, You'll receive a gift credit for the value of your return. Once the returned product is received, a gift certificate will be mailed to You.

If the Goods weren't marked as a gift when purchased, or the gift giver had the Order shipped to themselves to give it to You later, We will send the refund to the gift giver.

Contact Us

If you have any questions about our Returns and Refunds Policy, please contact us: